Angular Development

Angular Development
Czas trwania
30 hours
Typ kursu
Online
Język
English
Czas trwania
30 hours
Lokalizacja
Online
Język
English
Kod
WEB-021
Szkolenie dla #uczestników# lub większej liczby osób? Dostosuj treningi dla Twoich konkretnych potrzeb
Angular Development
Czas trwania
30 hours
Lokalizacja
Online
Język
English
Kod
WEB-021
€ 850 *
Szkolenie dla #uczestników# lub większej liczby osób? Dostosuj treningi dla Twoich konkretnych potrzeb

Opis

certificate
Po ukończeniu kursu na formularzu Luxoft Training
wydawany jest certyfikat

Cele

To introduce developers to Angular framework, as well as MEAN stack (MongoDb, Express, Angular, NodeJS)

Grupa docelowa

The course is designed for web developers.

Warunki wstępne

JavaScript and HTML knowledge is required. Practical experience in Web development is desirable.

Plan działania

Module 1. Introduction to Angular (2h theory, 0.5h practice)

Module 2. TypeScript (1h theory)

Module 3. NodeJS (1h theory, 1h practice)

Module 4. MongoDb (1h theory, 1h practice)

Module 5. Bootstrap (1h theory)

Module 6. Templates (1h theory, 2h practice)

Module 7. Components communication (1h theory, 2h practice)

Module 8. Pipes (1h theory)

Module 9. Services (1h theory, 1h practice)

Module 10. Routing (1h theory, 2h practice)

Module 11. RxJS (1h theory, 1h practice)

Module 12. Forms (1h theory, 2h practice)

Module 13. Component lifecycle (1h theory, 1h practice)

Module 14. Service communication (0.5h theory, 2h practice)

Nadal masz pytania?
Połącz sięz nami